Γραφεία Τελετών

1
Μητροπόλεως 7 & Μακεδονομάχων, Γρεβενά, Γκέρτσου 11Α, Κοζάνη, Κρόκος, Κοζάνη, Ελλησπόντου, Δρέπανο - Κοζάνη
Τηλέφωνο
2462083893, 2461030010
2
Ευαγγελιστρίας 18 (δίπλα στην Αστυνομία), Γρεβενά
Τηλέφωνο
2462501119